Kick-start 2022

Velkommen til årets Kick-Start!

KickStart er for alle medlemmer for å informere om aktiviteter for året, utveksle ideer og inspirasjon, og knytte bånd på tvers av foreninger. KickStart avholdes digitalt, men lokalforeningen er oppfordret til å samles lokalt.

Sjekk ut programmet under eller se her.