JCI Innovation

Kroppsspråkets mørke verden

12. april kl. 18.30 - ONLINE - Kr 50,- (Gratis for medlemmer)

Hvordan har koronapandemien endret måten vi kommuniserer på? Hvordan påvirker den våre sosiale interaksjoner?

Zoom-fatigue, den bukseløse kollegaen og hjemmekontor som drastisk reduserer kvaliteten på våre sosiale interaksjoner. Vi har rett og slett mistet tilgangen til den ekstra informasjonen som oppstår når vi møtes ansikt til ansikt. Fryd og lykke når vi møtes igjen og får tilgang til alle de sosiale signalene vi har mistet.

I dette kurset vil vi utforske de mørke sidene av det å basere valg på de nonverbale signalene vi oppfatter hos andre. Kanskje er det visse ting vi rett og slett bør overlate til robotene? Dersom ting overlates til robotene, kommer vi til å interagere med robotene på samme måte som med våre menneskelige kollegaer?

Kurset er case-basert og interaktivt.

14. april kl 18.30 - 20.30 ONLINE - Kr 50,- (Gratis for medlemmer)


This talk is essential for all members of JCI Norway and is perfect for potential new members. Sign up now!

Her får du høre mer om mulighetene i JCI, hvordan du kan bidra og hva andre har fått ut av sitt medlemskap.


I JCI kan du utvikle kompetanse din og realisere ditt talent gjennom praktiske ledelsesoppgaver og prosjekter i et aktivt nettverk. Målet er, at du finner ditt potensiale, og når dine ambisjoner.


JCI Innovation skal være med på å utvikle fremtidens ledere ved å legge forholdene til rette for utvikling av den enkelte gjennom kurs og prosjekter, samt tilby mulighet for nettverksbygging på nasjonalt og internasjonalt nivå.

JCI Innovation har en klar næringslivsorientert profil.


JCI er en ledertreningsorganisasjon for unge voksne med fokus på nettverk og ledertrening. Vi har ca 145 000 medlemmer i 124 land, og over 5000 lokalforeninger. JCI Innovation er en av to lokalforeninger som holder til i Oslo.

JCI Innovation skal være med på å utvikle fremtidens ledere ved å legge forholdene til rette for utvikling av den enkelte gjennom kurs og prosjekter, samt tilby mulighet for nettverksbygging på nasjonalt og internasjonalt nivå.

JCI Innovation har en klar næringslivsorientert profil.

Vårt ansvar for å oppnå denne visjonen er ved aktiv deltakelse i prosjektarbeid og en tydeligere profil i næringslivet og blant entreprenører

· Analysere og undersøke samfunnets behov

· Skape og utvikle bærekraftige løsninger

· Integrering av et nasjonalt og internasjonalt assosiert nettverk

· Gjennomgå og evaluere resultater

JCI har fire utviklingsområder

Utviklingsløpet er delt opp i JCI sine utviklingsområder: Personlig utvikling, business, internasjonalt og lokalt. Vi kartlegger medlemmenes kompetanse og mål for videre utvikling. Som medlem er du med på å sette kurs og prosjekter på agendaen som passer inn i din utviklingsplan.Personlig utvikling

Lokalt

Business

Internasjonalt

Ditt første år i JCI Innovation anbefales følgende aktiviteter, i tillegg til månedsmøtene.


Styret 2021

Jonas Bjørheim

Lokalpresident 2021

E-post

Ragna Elise Skjermo Iversen

Visepresident Drift

E-post

Julia Jensen

Visepresident Marked

E-post


Kristoffer Andersson

Immediate Past President 2020

E-post