JCI Innovation

________________________________________________

Strandgata 19, 0152 Oslo | Kl. 18.00- 21.00 Dresscode: Business Casual

Påmelding: innovation@jci.no

Du er hjertelig velkommen til å delta
på JCI Innovation sitt månedsmøte!

Første mandagen hver måned holder JCI Innovation et møte for våre medlemmer og interessenter. Ønsker du å delta på en hyggelig kveld med gode samtaler, faglig påfyll og nettverksbygging?

JCI Innovation er lokalforeningen hvor du får trent deg på praktiske ledertreningsverktøy, slik at du blir den beste versjonen av deg selv ute i næringslivet.

JCI Innovation - Hvem er vi?

Junior Chamber Inernational (JCI) er en ledertreningsorganisasjon for unge voksne (18- 40år) med fokus på nettverk og ledertrening. Vi har ca. 145 000 medlemmer i 124 land, og over 5000 lokalforeninger rundt om i verden.


JCI Innovation skal være med på å utvikle fremtidens ledere ved å legge forholdene til rette for utvikling av den enkelte, gjennom kurs og prosjekter, samt tilby mulighet for nettverksbygging på nasjonalt og internasjonalt nivå. Er du medlem i JCI Innovation skal du kunne utvikle kompetansen din, og finne ditt potensiale gjennom praktiske ledelsesoppgaver og prosjekter i et aktivt nettverk. Målet er at du finner ditt potensiale og oppnår dine ambisjoner i relasjon med andre mennesker i en engasjert lokalforening.


JCI Innovation er en av to lokalorganisasjoner som holder til i Oslo, hvor JCI Innovation har et næringslivrettet fokus. Ved aktiv deltakelse i prosjektarbeid og en tydeligere profil i næringslivet vil vårt ansvar blant annet ligge i å:

  • Analysere og undersøke samfunnets behov

  • Skape og utvikle bærekraftige løsninger

  • Integrering av et nasjonalt og internasjonalt assosiert nettverk

  • Gjennomgå og evaluere resultater


Utviklingsområder

Vi kartlegger medlemmenes kompetanse og mål for videre utvikling. Som medlem er du med på å sette kurs og prosjekter på agendaen som passer inn i din utviklingsplan, med utgangspunkt i JCI sine utviklingsområder:

  • Personlig utvikling (tale og debatt, trainer, personal branding).

  • Samfunn (prosjektledelse, samfunnsengasjement, PR og markedsføring).

  • Buisness (entreprenørskap, organisasjonsutvikling, ledelse og styrearbeid).

  • Internasjonalt (nettverksbygging, nettverksbruk, kulturforståelse).


Bli bedre kjent med oss!

Ønsker du å lære mer om JCI Innovation, og hvilke muligheter du har i vår organisasjon? Da er du hjertelig velkommen til å delta på våre månedsmøter! Ta kontakt for mer informasjon: innovation@jci.no .

Våre månedsmøter finner sted i Strandgata 19, 0150 Oslo, i lokalene til Plus Arena.

PERSONLIG UTVIKLING

BUISNESS

SAMFUNN

INTERNASJONALT

Følg gjerne kalenderen vår for å holde deg oppdatert på hva som skjer av aktiviteter i JCI Innovation fremover.

JCI INNOVATION Styret 2023

TRYM VINDES BERGER

Lokalpresident 2023

E-post


JULIA JENSEN

Visepresident Drift 2023

E-post


RAGNA IVERSEN

Immediate Past President 2023

E-post