JCI Molde

Velkommen til JCI Molde

Se vår møtekalender her

Styret 2019

Anita Zizzari

Lokalpresident 2019

E-post


Iver Brevik

Styremedlem

E-post


Ting Chao

Styremedlem

E-post


Albert Majoro

Styremedlem

E-post


Edyssa Mihana

Styremedlem

E-post


Oskar Palmiro Vangen

Immediate Past President

(fjorårets lokalpresident)

E-post