Aktuelt

Innflytterdagen 2022

Lørdag 10. september er det klart for den 16. Innflytterdagen i Molde Sentrum. Arrangør er som i alle år JCI Molde.

Her kommer viktig informasjon før lørdagen som vi ber dere lese nøye å dele med frivillige som skal stå på stand.

Definisjonen “innflytter” har endret betydning i takt med et samfunn i stadig endring. Det som er spesielt i år er at prosjektgruppen har klart å aktivisere innflyttere, fra å være passive mottakere av en “innflytterdag” til å ta ansvar for arrangementet.

Takket være vår hovedsponsor Varig, har vi et nytt og bedre samarbeid med Bjørnsonfestivalen. Dette har inspirert oss til å finne nye måter til å skape en fantastisk energi i Molde sentrum.

Årets prosjektleder er ...

Innflytterprisen i Molde

Hvert år siden 2010 har JCI Molde delt ut Innflytterprisen.

Denne prisen gis til en innflytter eller moldenser på grunnlag av følgende kriterier:

• Innflytteren skal ha utmerket seg med frivillig innsats og engasjement på en slik måte at det er skapt trivsel og deltagelse for flere i lokalsamfunnet.

• En moldenser skal ha utmerket seg med sin innsats overfor en eller flere innflyttere på en slik måte at det er skapt trivsel og Molde er blitt kjent som et godt sted å flytte til. Personen har informert og engasjert innflyttere til deltagelse og trivsel, eller bidratt til å legge til rette for innflyttere i Molde.

• Prisen skal synliggjøre viktigheten av at innflyttere engasjerer seg i lokalsamfunnet og at beboere tar godt imot sine innflyttere.

• Prisen skal gis på grunnlag av aktiviteter i egen regi, eller gjennom en lokal forening/gruppe.

De som ønsker å nominere kandidater som de mener fortjener å motta årets Innflytterpris i Molde 2022 kan kontakte JCI Molde og oppgi kandidater med begrunnelse på vår nettside

Vil du ta muligheten for å presentere ditt lag eller bedrift? Det er fortsatt mulighet til å melde seg!