Utmerkelser

kriterier for beste stand

Denne prisen gis til en stand på Innflytterdagen på grunnlag av følgende kriterier:

  • Hvordan formidles foreningens budskap

  • Attraktivitet

  • Imøtekommenhet

  • Kreativitet

Beste stand premieres med et beachflag med lag foreningens logo.

kriterier for innflytterprisen

Nominer din kandidat her!


Denne prisen gis til en innflytter eller moldenser på grunnlag av følgende kriterier:

  • Innflytteren skal ha utmerket seg med frivillig innsats og engasjement på en slik måte at det er skapt trivsel og deltagelse for flere i lokalsamfunnet.

  • En moldenser skal ha utmerket seg med sin innsats overfor en eller flere innflyttere på en slik måte at det er skapt trivsel og Molde er blitt kjent som et godt sted å flytte til. Personen har informert og engasjert innflyttere til deltagelse og trivsel, eller bidratt til å legge til rette for innflyttere i Molde.

  • Prisen skal synliggjøre viktigheten av at innflyttere engasjerer seg i lokalsamfunnet og at beboere tar godt i mot sine innflyttere.

  • Prisen skal gis på grunnlag av aktiviteter i egen regi, eller gjennom en lokal forening/gruppe.

Innflytterprisen premieres med et gavekort på kr 2500,- fra Molde sentrum

Tidligere vinnere

beste stand 2022

2022 - LEVE

2020-

2019 – Norsk Motorklubb Molde

2018 – Friskis&Svettis

2017 – Moldespeiderne

2016 – Molde Sanitetsforening

2015 – NMK Molde

2014 – Molde og omegn hagelag

2013 – Molde Røde Kors Hjelpekorps

2012 – Risken Soppforening

2011 – HLF Molde

2010 – Molde Press

2009 – Bolsøy Helselag

2008 – Vågane Ungdomslag

2007 – Molde Husflidslag

2006 – Molde Linedance klubb

2005 – Molde Hagelag

innflytterprisen 2022

2022 - Alexey Solow

2020 - Rolf Magnus Orø

2019 – Reidar Andestad

2018 – Knut Ivar Kvennes Pettersen

2017 – Leiv Skeidsvoll

2016 – Tina Eckeroth

2015 – Nikita Kistocha

2014 – Hugo Tingvoll

2013 – Lone Tynes Anderson

2012 – Ton Hazes

2011 – Sylfest Glimsdal

2010 – Ole Foss


Innflytterprisen