Partnere

I JCI tror vi på samarbeid som gir resultater for alle involverte. JCI har partnerskap på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Avtaler på internasjonalt nivå inkluderer FN og UNESCO, ikke-kommersielle organisasjoner som AIESEC og Junior Achievement Young Enterprise.

JCI Norwegian Senate

For over 50 år siden ble JCI Senat etablert for å anerkjenne de fremragende prestasjonene og tjenesten til JCI-medlemmer over hele verden. JCI Senators viser besluttsomhet og lederskap og oppfordres til å holde kontakten og gi støtte gjennom hele livet.

FN

JCI har aktiv deltakelse i FN-systemet. I denne sammenhengen har JCI forbindelser med FNs generalsekretærs kontor og en rådgivende status ved Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC).

Insights Discovery®

Junior Chamber International og JCI Norway har et tett samarbeid med Insights®, som fasiliterer programmer for personlig utvikling som hjelper organisasjoner i hele verden med å få det absolutt beste ut av deres medarbeidere eller medlemmer.

Applus Norway

Together, beyond standards.