JCI Norway

Vi tilbyr utviklingsmuligheter som styrker unge menneskers evner til å skape positiv endring i lokalsamfunnet.

Junior Chamber International (JCI) Norway er en frivillig lederutviklingsorganisasjon for unge og engasjerte personer mellom 18 og 40 år. JCI Norway er politisk og religiøst nøytral.

JCIs medlemmer

  • Forbedrer karriereutsiktene sine og legger til nye ferdigheter i CV-en

  • Utvikler sine lederevner

  • Utvider sine faglige og sosiale kontakter lokalt og over hele verden

  • Øker sin selvtillit

  • Får praktisk erfaring gjennom prosjektledelse i et trygt og støttende miljø