JCI Norway

DEVELOPING LEADERS FOR A CHANGING WORLD

I JCI utvikler vi unge mennesker til fremtidens ledere.
Vi tilbyr unge mennesker nettverk, kunnskap og praktisk ledererfaring
.

Four areas of opportunities

JCI har 4 utviklingsområder for medlemmene våre.
Vår misjon er å utvikle morgendagens ledere for en verden i endring
gjennom forskjellige typer aktiviteter og programmer under hvert området.

Business og entreprenørskap

I JCI møter du mennesker fra ulike bransjer - dette gir det et nettverk for verdifull sparring og input.

Internasjonalt samarbeid

Utvid ditt internasjonale nettverk. JCI har 150.000 medlemmer i over 100 land.

Personlig
utvikling

Realiser ditt talent og nå dine ambisjoner gjennom praktisk lederskap og prosjektarbeid.

Samfunns-
engasjement

Skap prosjekter i nærmiljøet og bidra til å gjøre en forskjell samtidig som du samler verdifull erfaring.

Ved å utvikle unge mennesker i hvert området som Global Entrepreneur, Global Networker, Global Communicator og Global Changemaker skaper vi fremtidens ledere og entreprenører.

Global Entrepreneur

Du kan bli med i JCI sitt "Creative Young Entrepreneur"
program. I dette programmet hjelper JCI å fremme innovasjon globalt gjennom mentorskap og premierte pitch-konkurranser over hele verden.

Global Networker

JCI's "Ten Outstanding Young Members" utnevnelse hedrer unge mennesker som skaper ekstraordinære prestasjoner og innovasjon som skaper løsninger for samfunns- og forretningsutfordringer.

Global Communicator

JCI tilbyr "Global Leadership Masterclass" som fokuserer på våre fire utviklingsområdene.
Disse kursene er satt sammen og skapt av eksepsjonelle kursholdere, entreprenører og ledere fra hele verden.

Global Changemaker

JCI RISE prosjekter er samfunnsprosjekter som skal bidra til å opprettholde og gjenoppbygge økonomisk bærekraft, motivere medarbeidere og stimulere for nye arbeidsplasser, samt bidra til god mental helse. JCI RISE ble skapt i kjølvannet av COVID-19 pandemien.

JCI Norway er en politisk og religiøst nøytral frivillig organisasjon.

JCIs medlemmer

  • Forbedrer karriereutsiktene sine og legger til nye ferdigheter i CV-en

  • Utvikler sine lederevner

  • Utvider sine faglige og sosiale kontakter lokalt og over hele verden

  • Øker sin selvtillit

  • Får praktisk erfaring gjennom prosjektledelse i et trygt og støttende miljø

Kalender

Under er en oversikt over ulike aktiviteter i JCI - lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Kalenderen inneholder alle arrangementer i hele landet og alle lokalforeninger i Norge.
Arrangementene legges også ut på Facebook-sidene til de enkelte lokalforeninger.