JCI Norway

Vi ønsker at unge mennesker skal få vite om JCI fordi alle fortjener en bedre jobb, en bedre karriere og mer praktisk erfaring.Four areas of opportunities

individual

community

business

international

JCI Norway er politisk og religiøst nøytral.

JCIs medlemmer

  • Forbedrer karriereutsiktene sine og legger til nye ferdigheter i CV-en

  • Utvikler sine lederevner

  • Utvider sine faglige og sosiale kontakter lokalt og over hele verden

  • Øker sin selvtillit

  • Får praktisk erfaring gjennom prosjektledelse i et trygt og støttende miljø