Start din egen Lokalorganisasjon! 


Er du en lederspire med et ønske om å starte og lede din egen organisasjon? 


JCI Norway har per i dag tre aktive lokalorgaisasjoner, vi ønsker å utvide horisonten! Det betyr at vi søker deg og dere som ønsker å utvikle deres lederferdigheter. JCI Norway tilbyr ledererfaring gjennom oppstart av en lokalorganisasjon. 


Du og ditt team starter en organisasjon i deres nærområde, som fokuserer på å tilby ledertreninger for deres medlemmer. Det i praksis har et bredt omfang. Fokusområder JCI innehar er blant annet business og entreprenørskap, individuell utvikling, samfunnsengasjement og internasjonalt samarbeid. Innenfor disse områdene finnes det muligheter å satse på. 


Hvilken interesse har du, og hva skal du og ditt team bygge videre på?

Meld inn din interesse via post@jci.no, og vi tar kontakt !