JCI Norway


JCI Norway er en organisasjon som gir deg den praktiske ledertreninger du trenger i fremtiden, i dag. Det betyr at du som er ung og engasjert, som søker utvikling, kan tilegne deg erfaring mange ikke får før de har jobbet i flere tiår i en og samme organisasjon. 


Å lede andre krever et bredt overblikk med forståelse for ande mennesker. I trygge omgivelser, hvor fokus på tydelige tilbakemeldinger vil en aktiv deltakelse i JCI Norway gi deg personlig vekst. 

JCI er for deg mellom om 18- 40 år som ønsker muligheter i


Utviklingsområder


Gir deg muligheten til å hoppe ut av komfortsonen. Delta på spennende debatter, bli god på presentasjonsteknikk og hold de beste taler! Tilegn deg praktisk erfaring som gjør deg til en leder som kommuniserer på en god måte. 


Vær med å utvikle en lokalorganisasjon fra bunnen av. Sett sammen og led ditt eget team til suksess. Kjenn på å være en entreprenør, uten å ha de store fallgruvene. Sammen styrker vi hverandre og blir bedre ledere med fokus på å starte noe nytt! 


Nettverk med unge fremtidige ledere over hele verden! Et internasjonalt nettverk kan gi deg uvurderlige muligheter for fremtiden. Gjennom deltakelse på blant annet akademier, kongresser og konferanser vil en få en kulturforståelse som er uvurderlig i samarbeid med mennesker. 

Prosjekter er samfunnets bærebjelke. Å delta i små og store prosjekter gjør at vi kan påvirke verden. I JCI Norway får du prosjekterfaring fra første dag, noe som er med på å utvikle din ledererfaring i en rekordfart. Led et team gjennom et prosjekt, enten det er å engasjere lokalsamfunnet eller å samle store deler av verden til en stor konferanse. 

Junior Chamber International - JCI

Junior Chamber International (JCI) er verdens største praktiske ledertrenings-organisasjon for unge mellom 18 og 40 år.

Mer informasjon finner du på: jvc.jci.cc

InstagramFacebookLinkedIn

Mission:

To provide leadership developement opportunities that empower young people to create positive change. 

Vision:

To be the foremost global network of young leaders.