Du er hjertelig velkommen til å delta
på JCI Innovation sitt månedsmøte!

Hver måned holder JCI Innovation møter for våre medlemmer og interessenter i Oslo. Ønsker du å delta på en hyggelig kveld med gode samtaler, faglig påfyll og nettverksbygging? 


JCI Innovation er lokalforeningen hvor du får trent deg på praktiske ledertreningsverktøy, slik at du blir den beste versjonen av deg selv ute i næringslivet.

JCI Innovation - Hvem er vi?  

Junior Chamber Inernational (JCI) er en ledertreningsorganisasjon for unge voksne (18- 40år) med fokus på nettverk og ledertrening. Vi har ca. 145 000 medlemmer i 124 land, og over 5000 lokalforeninger rundt om i verden. 


JCI Innovation skal være med på å utvikle fremtidens ledere ved å legge forholdene til rette for utvikling av den enkelte, gjennom kurs og prosjekter, samt tilby mulighet for nettverksbygging på nasjonalt og internasjonalt nivå. Er du medlem i JCI Innovation skal du kunne utvikle kompetansen din, og finne ditt potensiale gjennom praktiske ledelsesoppgaver og prosjekter i et aktivt nettverk. Målet er at du finner ditt potensiale og oppnår dine ambisjoner i relasjon med andre mennesker i en engasjert lokalforening. Ved aktiv deltakelse i prosjektarbeid og en tydeligere profil i næringslivet vil vårt ansvar blant annet ligge i å:

Utviklingsområder

Vi kartlegger medlemmenes kompetanse og mål for videre utvikling. Som medlem er du med på å sette kurs og prosjekter på agendaen som passer inn i din utviklingsplan, med utgangspunkt i JCI sine utviklingsområder: 

Bli bedre kjent med oss! 

Ønsker du å lære mer om JCI Innovation, og hvilke muligheter du har i vår organisasjon? Da er du hjertelig velkommen til å delta på våre månedsmøter! Ta kontakt for mer informasjon: innovation@jci.no .

Følg gjerne kalenderen vår for å holde deg oppdatert på hva som skjer av aktiviteter i JCI Innovation fremover. 

Styret 2024

Nora Gamst

Lokalpresident 2024

E-post